Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Skanska S.A. zawiadomienie o wyborze oferty Spółki na Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego Faist ChemTec Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Przemysłowa.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w/w robót wynosi 1 447 000,00 PLN netto.

Pozostałe warunki zlecenia zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.