Zmiana adresu oddziału Spółki

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 25 lutego 2015 r. o dokonaniu rejestracji zmiany adresu Oddziału Śląsk Spółki Elektromont S.A. Nowy adres Oddziału Śląsk: ul. Targowa 5,  41-503 Chorzów.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.