Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2014


Zarząd Elektromont S.A.  przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2014.

Pismo Zarządu i wybrane dane finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Oświadczenia Zarządu

Opinia i raport

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego

 

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.