Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał informację od „Dűrr Systems GmbH” o wyborze oferty Spółki na kompleksowe wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w hali lakierni wraz z zasilaniem na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni. Wartość oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Rozpoczęcie prac nastąpi 18.05.2015 r. Zakończenie 18.12.2015 r.

Pozostałe warunki zostaną określone w Zamówieniu, o którym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.