Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 17/2015 z dnia 17.04.2015 r. informuje, że otrzymał od „Dűrr Systems GmbH” Zamówienie na kompleksowe wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w hali lakierni wraz z zasilaniem na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni.

Wartość Zamówienia przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Rozpoczęcie prac nastąpi 07.05.2015 r. Zakończenie 18.12.2015 r.

Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu zamówieniach.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.