Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zarząd zarekomenduje, za pośrednictwem Rady Nadzorczej, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy w kwocie 195 000,00 zł, tj. 0,03 zł na 1 akcję.

Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.