Podpisanie Umowy


Zarząd Elektromont S.A.  informuje, że podpisał z  Przedsiębiorstwem Budowlanym AMBIT Sp. z o.o.  Umowę na kompleksowe wykonanie sieci i instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku produkcyjno – magazynowym  oraz biurowo – socjalnym w Legnicy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi   944 000,00 PLN  netto.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 30 październik 2015 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

W ocenie Zarządu podpisana Umowa będzie miała  wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.