Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A.  informuje, że otrzymał od Interbud-West Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na realizacje prac elektrycznych na zadaniach inwestycyjnych:

  1. Budowa centrum badawczo – rozwojowego (budynek R&D) ifm ecolink w Opolu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi   855 700,00 PLN  netto.
  2. Budowa zakładu produkcyjnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz częścią socjalną i biurową na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej (WSSE), podstrefa w Opolu przy ul. Północnej. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi   924 300,00 PLN  netto.

W ocenie Zarządu wybór oferty będzie miał istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki.

Pozostałe warunki zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.