Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r.

Zarząd Elektromont S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Elektromont S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

Mazur Tadeusz

Liczba akcji: 2 280 004

Liczba głosów: 2 280 004

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 49,95%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 35,07%

Kondrat  Zdzisław

Liczba akcji: 1 254 500

Liczba głosów: 1 254 500

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 27,48%

% udział w ogólnej liczbie głosów:19,30 %

Charążka Wiesław

Liczba akcji: 518 345

Liczba głosów: 518 345

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11,36%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 7,97%

Tymińska Małgorzata

Liczba akcji: 504 160

Liczba głosów: 504 160

% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 11,04%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 7,75%

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu,

Jerzy Rymarowicz  – Wiceprezes Zarządu