Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A.  informuje, że otrzymał od Tulcon S.A. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych w ramach zadania 2015-057-aneks nr 126-AN.

Wartość oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2015 i 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.