Powołanie Zarządu Elektromont S.A. na nową kadencję.


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Elektromont S.A. na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 roku podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję dla całego Zarządu.

W skład Zarządu powołani zostali:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”