Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 41/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. podpisany Aneks na wykonanie prac elektrycznych w zakładzie UMICORE w Nowej Rudzie.
Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.
W ocenie Zarządu podpisany Aneks będzie miał wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych w 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.