Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał informację od „Dűrr Systems GmbH” o zaakceptowaniu oferty Spółki na dodatkowy system oświetlenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach pomocniczych na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni. Wartość oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Zakończenie prac ustalono na 20.11.2015 r.
Pozostałe warunki zostaną określone w Zamówieniu, o którym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.