Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 24/2014 i 35/2014 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od  ERBUD S.A.  Aneks do Umowy na dokończenie inwestycji pawilonu nr  17 wraz z jego rozbudową oraz przebudowę pawilonów 15 , 16 wraz z jego rozbudową o łącznik 1A – w ramach zadania inwestycyjnego  na potrzeby realizowanego obiektu pt „Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOS Zdroje”

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wzrasta do 3 017 812,19 PLN  netto.

Termin końcowy prac: 17.10.2015 roku.

W ocenie Zarządu podpisany Aneks będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w  2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.