Istotna informacja


W nawiązaniu do komunikatu 10/2015 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z  BUDNER S.A. Aneks na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie „Centrum Handlowe Łopuszańska” w Warszawie.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w/w robót wzrasta do 3 013 900,00 PLN netto.

W ocenie Zarządu podpisany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.