Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 13/2014 informuje, że otrzymał od „Energopol –Szczecin” S.A.  podpisany Aneks do  Umowy na wykonanie robót elektrycznych, teletechnicznych, światłowodowych oraz automatyki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Portu jachtowego w Szczecinie” zmieniający wartość Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy wynosi  1 948 019,56 PLN  netto.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.