Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A.  informuje, że otrzymał od Warbud S.A. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych w budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu.

Wartość oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2015 i 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.