Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 43/2015 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od „Dűrr Systems GmbH”  Zamówienie na dodatkowy system oświetlenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach pomocniczych na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni. Wartość Zamówienia przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.  Zakończenie prac ustalono na 20.11.2015 r.

W ocenie Zarządu otrzymane Zamówienie będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.