Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Skanska S.A.  informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie instalacji elektrycznych –  Leroy Merlin w Jeleniej Górze.

Wartość Zamówienia przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki zostaną określone w Umowie, o której Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.