Istotna informacja


Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatów 17/2015 i 20/2015 informuje, że otrzymał od „Dűrr Systems GmbH” dodatkowe Zamówienie na kompleksowe wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w hali lakierni wraz z zasilaniem na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni.

Wartość Zamówienia przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Zakończenie prac nastąpi do dnia  18.12.2015 r.

Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu zamówieniach.

Otrzymane Zamówienie będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.