Istotna informacja

 

Zarząd Elektromont S.A.  w nawiązaniu do komunikatu 50/2015 z dnia 29.09.2015 r. informuje, że otrzymał od Warbud S.A. podpisaną Umowę na wykonanie robót elektrycznych w budynku biurowo-usługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu.

Wartość oferty przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Termin końcowy prac: 22.04.2016 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.