Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane  w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 12.02.2016 r.
  2. Raport roczny za 2015 r. – 14.04.2016 r.
  3. Raport  kwartalny za I kwartał 2016 r. – 13.05.2016 r.
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. – 12.08.2016 r.
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14.11.2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.