Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2015

Zarząd Elektromont S.A.  przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Roczne sprawozdanie finansowe – pobierz

Opinia i raport – pobierz

Pismo Prezesa i wybrane dane finansowe – pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności – pobierz

Oświadczenia Zarządu – pobierz

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego – pobierz