Zmiana adresu oddziału Spółki

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 19 kwietnia 2016 r. o dokonaniu rejestracji zmiany adresu Oddziału Wrocław Spółki Elektromont S.A. Nowy adres Oddziału Wrocław: ul. Obornicka, numer 77B, lokal 1B, kod pocztowy 51-114 Wrocław.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.