Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 17/2016 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od STIGAL Marcin Stępień Umowę na wykonanie robót elektrycznych dla inwestycji „Budowa hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym i kompletnym zagospodarowaniem terenu Złotniki gmina Krotoszyce”

Wartość Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Zakończenie prac nastąpi do dnia  16.12.2016 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

Otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.