Otrzymanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Galaxy – Projekt Echo – 106 Sp. z o.o. Sp. komandytowa Umowę na wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych i  robót dotyczących instalacji SAP i DSO.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 3 830 000,00 PLN netto.

Zakończenie prac nastąpi do dnia  15.08.2017 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

Otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2016 i 2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR