Podpisanie aneksów

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dwa Aneksy przedłużające okresy kredytowania.

Pierwszy Aneks dot. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 300 000,00 PLN.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest:

– gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 180 000,00 PLN

– weksel własny In blanco,

– cesja na rzecz banku wierzytelności należnych Kredytobiorcy od Odbiorców – Dłużników

 

Drugi Aneks dot. kredytu odnawialnego w zł na wykup faktur  w wysokości 2 000 000,00 PLN.

– gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1 200 000,00 PLN

– weksel własny In blanco,

– cesja na rzecz banku wierzytelności należnych Kredytobiorcy od Odbiorców – Dłużników

 

Pozostałe warunki Aneksów nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu aneksach.