Otrzymanie umowy

W nawiązaniu do komunikatu 25/2016 – EBI z dnia 27.06.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Pre-Fabrykat Sp. z o.o. podpisaną Umowę na wykonanie robót elektrycznych w budynku produkcyjno-magazynowym na obiekcie Wepa Proffessional Piechowice S.A.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Zakończenie prac nastąpi do dnia 12.12.2016 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

W ocenie Zarządu podpisana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2016 roku.
Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 MAR