Otrzymanie Umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Mirbud S.A. umowę na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych, zewnętrznych i wewnętrznych w nowej siedzibie „Liceum Ogólnokształcącego nr V z kompleksem rekreacyjno- sportowym i zagospodarowaniem terenu  ulica J. Kuronia 14 we Wrocławiu”.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

W ocenie Zarządu podpisanie Umowy będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2016 roku.
Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 MAR