Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 6/2016-EBI, 55/2015-EBI oraz 60/2015-EBI Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Skanska S.A.  Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych –  Leroy Merlin w Jeleniej Górze.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar