Zmiany w składzie Zarządu Elektromont S.A.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż dnia 2 września 2016 r. Rada Nadzorcza Elektromont S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1.10.2016 r.  Pana Mirosława Matwijowa do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Elektromont S.A. na okres trwającej wspólnej z pozostałymi Członkami Zarządu III kadencji Zarządu. Poniżej informacje nt. kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Pana Mirosława Matwijowa.

 

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje :

– 15.04.1978 r. ukończony Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej na kierunku elektrotechnika w specjalności elektroenergetyka – tytuł mgr inż. elektryk

– 24.06.1984 r. ukończone Studium Podyplomowe Automatyki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej w Instytucie Automatyki  Przemysłowej,

– 30.12.1986 r. ukończone Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Ekonomiki Produkcji,

– uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji kierowania i nadzoru w budownictwie  o zakresie instalacyjno-inżynieryjnym w zakresie instalacji elektrycznych  (24.06.1981r.) oraz uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych (22.11.1994 r.),

– Egzamin Państwowy z języka angielskiego (26.05.1981 r.) oraz dobra znajomość również języka rosyjskiego w mowie i w piśmie,

– kurs dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw amerykańskich zakończony  certyfikatem AMA (American Management Association ) w Waszyngtonie (04. 1995 r.)

 

Przebieg pracy zawodowej i doświadczenia zawodowe :

– 02.05.1978 r. początek pracy zawodowej w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż” w Szczecinie na  stanowisku inżyniera budowy,

– 10.08.1981 r. do 27.02.1989 r. praca  w charakterze kierownika budowy  w firmie jw.,

–  27.02.1989 r. do 25.02.1991 r. kierownik kontraktu z włoską firmą SAE  na terenie byłego ZSRR, zatrudniony w „Elektromontaż-Eksport” Warszawa (największy zakresem  prac kontrakt tej firmy w latach  dziewięćdziesiątych),

–  02.04.1991 r. do 31.01.1992r. zastępca szefa produkcji w Elektromontaż Szczecin S.A.,

–  01.02.1992 r. do 30.08.2002r. dyrektor  Zakładu Produkcji Montażowej w firmie jw.,

–  01.07.2002 r. do 30.11.2005 r. dyrektor ds. produkcji, wiceprezes zarządu firmy Elektromontaż-Szczecin S.A. w Szczecinie,

– 01.12.2005 r. do 30.09.2006 r. dyrektor ds. produkcji Elektromontaż-Szczecin  S..A..,

– 01.10.2006 r. do 10.04.2008r.  prokurent firmy Elektromontaż-Szczecin S.A.,

– 11.04.2008r. do 31.08.2011r. wiceprezes firmy Elektromontaż-Szczecin.,

– 01.09.2011r. do chwili obecnej Wiceprezes Rady Nadzorczej Elektromontaż- Szczecin

– 01.09.2009r. do chwili obecnej Dyrektor Oddziału Elektromont S.A. w Szczecinie.

 

Aktywny członek SEP, od 2002 do 2012 roku wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego przy Oddziale Szczecińskim SEP i członek Rady ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego .

Pan Mirosław Matwijów nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Mirosław Matwijów nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.