Otrzymanie Aneksu

W nawiązaniu do komunikatu nr 12/2016 – ESPI z dnia 16.08.2016 r. oraz 8/2016 – EBI z dnia 31.03.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Navimor Invest S.A. podpisany Aneks do Umowy na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”.

Aneks przedłuża zakończenie prac do dnia 15.04.2017 r.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar