Istotne zlecenie

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Mirbud S.A.  z siedzibą w Skierniewicach Zlecenie na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Zlecenia przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Zlecenia zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2017.
Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar