Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 17/2016 z dnia 09.11.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od PBU Interbud-West Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim Umowę na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych na zadaniu pn. ”Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu”. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2016 i 2017 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar