Otrzymanie Umowy

W nawiązaniu do komunikatu 14/2016 – ESPI z dnia 27.08.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce podpisaną Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych  na budowie BORGERS NEW FACTORY w Złotoryi.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonywanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa Elektromont S.A. będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2017 roku.
Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar