Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 3/2017 – ESPI z dnia 27.01.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie dodatkowe Zamówienie zwiększające wartość robót elektrycznych w Hali produkcyjno-magazynowej we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymane zamówienie będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar