Raport roczny Elektromont S.A. za rok 2016

Zarząd Elektromont S.A.  przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

List Prezesa Zarządu i wybrane dane finansowe – pobierz

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – pobierz

Sprawozdanie Zarządu – pobierz

Oświadczenia Zarządu – pobierz

Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego – pobierz