Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Dr. Schneider Automotive Polska  Umowę na rozbudowę Hali Produkcyjnej w Radomierzu, Janowice Wielkie.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar