Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH informację o wyborze oferty Spółki na modernizację instalacji elektrycznych w TMMP w Wałbrzychu. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar