Otrzymanie Umowy

W nawiązaniu do komunikatu 19/2016 – ESPI  z dnia 21.11.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Mirbud S.A.  z siedzibą w Skierniewicach podpisaną Umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2017.
Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar