Korekta komunikatu 21/2017

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w komunikacie 21/2017 została podana błędna nazwa podmiotu, z który Spółka podpisała umowę.

Prawidłowa nazwa brzmi: West Gate II – Projekt Echo – 114 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa  reprezentowana przez komplementariusza: Projekt Echo – 114 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar