Podpisanie Umowy

W nawiązaniu do komunikatu 16/2017 – Espi Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z Echo Investment S.A. Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowego z częścią biurową i wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi we Wrocławiu, ul. Szybowcowa/ Na ostatnim groszu”.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 15 stycznia 2018 r.

W ocenie Zarządu podpisana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar