Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Takenaka Europe GmbH list intencyjny na wymianę oświetlenia na hali TO wraz z systemem sterowania.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Termin zakończenia prac – 30.09.2017 r.

W ocenie Zarządu otrzymany list intencyjny będzie miał wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2017.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar