Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż otrzymał od Budimex S.A. informację o wyborze oferty Spółki na wykonanie  robót  w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na zadaniu pn. "Rozbudowa Hali Bridgestone w Stargardzie"

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym raporcie. W ocenie Zarządu wybór oferty Elektromont S.A. będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w latach 2017-2018.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar