Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Spółka złożyła w Sądzie Okręgowym Wydział VI Gospodarczy w Legnicy pozew o zapłatę przeciwko „Animals Way” S.A. z siedzibą w Warszawie.

Złożenie pozwu nastąpiło z powodu nie wywiązania się firmy „Animals Way” S.A. z umowy związanej z Inwestycją „Modernizacja i udrożnienie Kanału powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska Jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich.”

Wartość złożonego pozwu przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Wg opinii Zarządu rozstrzygnięcie Sądu może mieć wpływ na wynik finansowy Spółki w 2017 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar