Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018.

Zarząd Elektromont S.A. informuje iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy  BONA FIDE LUIZA BERG Audyt, Doradztwo  z siedzibą przy ul. Opolskiej 123A/2 we Wrocławiu, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A.  za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2017 r. oraz od 1 stycznia  do 31 grudnia 2018 r.

LUIZA BERG  posiada uprawnienia  biegłego rewidenta (nr wpisu 10898) oraz audytora wewnętrznego       (nr wpisu 377/2004).  Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości. Jest certyfikowanym dyplomowanym księgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar