Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 16/2017 oraz 21/2017 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od West Gate II – Projekt Echo – 114 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa Aneks numer 1 do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowego z częścią biurową i wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi we Wrocławiu, ul. Szybowcowa/ Na ostatnim groszu”.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Termin zakończenia realizacji 15 stycznia 2018 r.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2017 i 2018 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar