Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 28/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż otrzymał od Budimex S.A. podpisaną Umowę na wykonanie robót w 
zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych na zadaniu pn. "Rozbudowa Hali Bridgestone w Stargardzie"

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

 W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w latach 2017-2018.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar