Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 4/2017 z dnia 31.01.2017 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o. podpisany Aneks do Umowy na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych przy rozbudowie Centrum Handlowego OUTLET PARK SZCZECIN Etap III.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał  wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar