Istotna informacja

W nawiązaniu do komunikatu 38/2017 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie Umowę na wykonanie okablowania linii technologicznej w hali przy ulicy Żmigrodzkiej 143 we Wrocławiu.

Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Termin zakończenia prac 28.02.2018 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała wpływ na realizację celów finansowych Spółki w  2018 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 Ust. 1 Mar